(Takaisin)


Lisää Suomen valtion rahapolitiikasta

En tiedä teollisuustaloudesta juuri hölkäsen pölähtävää, mutta yhden faktan tiedän: Maan talous voi hyvin silloin kun raha kiertää. Se näivettyy jos raha ei kierrä.

Perinteisesti yletöntä kulutusyhteiskuntaa on aina haukuttu ja pidetty negatiivisena asiana. Nämä haukkujat eivät kuitenkaan ymmärrä, miten markkinatalous toimii. Se, että ihmiset saavat paljon rahaa ja hinnat ovat alhaisia, mistä seuraa se, että ihmiset kuluttavat sitä rahaa paljon, eli toisin sanoen se, että raha kiertää nopeasti, tekee hyvää taloudelle ja on hyväksi kaikille. Talous voi silloin hyvin, palkat pysyvät korkeina ja hinnat alhaisina ja maa menestyy talousmarkkinoilla.

Sen sijaan se, että palkat ovat pieniä ja hinnat korkeita näivettää taloutta. Ihmiset muuttuvat pakon edessä säästeliäiksi, eikä raha kierrä.

Yksi suurimmista syistä jälkimmäiseen tilanteeseen on korkea verotus. Verotus nimittäin on erittäin heikko tapa kierrättää rahaa. Se, että raha kierrätetään valtion kassan kautta ei hyödytä markkinataloutta läheskään niin paljon, kuin että se kierrätetään kuluttajien kukkaron kautta.

Suomen valtion vastaus kaikkiin ongelmiin tuntuu olevan verotuksen nostaminen tai vähintäänkin ylläpitäminen. Esimerkiksi kun EU:lta on tullut Suomen valtiolle ukaasia, että autoverotus on Suomessa liian korkea, niin Suomen valtion nerokas ratkaisu tähän on yksinkertaisesti muuttaa osa siitä verosta toisennimiseksi. Kokonaisverotus pysyy täsmälleen samana eikä kuluttajat hyödy tilanteesta mitenkään, ja talous näivettyy samaan tahtiin kuin aikaisemminkin.

Toinen ongelma mikä Suomessa on on se, että täällä rangaistaan siitä, että menestyy taloudellisesti. Mitä enemmän tienaat, sen kovemmin siitä verotetaan.

Luonnollisesti kateelliseen suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu, että on vain oikein, että rikkaita verotetaan suuremmalla prosentilla kuin köyhiä. Nämä kateelliset suomalaiset eivät kuitenkaan taaskaan ymmärrä, miten markkinatalous toimii. Jos menestymisestä rangaistaan, niin kuka haluaa tulla Suomeen menestymään?

On jo vuosikymmeniä puhuttu paljon siitä, että Suomeen pitäisi saada enemmän koulutettuja huippuosaajia sekä yrittäjiä. Mutta miksi kukaan huippuosaaja tai yrittäjä haluaisi tulla Suomeen (tai pysyä täällä) kun täällä vain rangaistaan menestymisestä?

Yksi tyypillinen piirre "talouden mahtimaille" on se, että siellä verotus on kohtuullista (puhutaan esimerkiksi jostain 20 prosentin verokatosta 60 prosentin sijaan, niin kuin tilanne on Suomessa) eikä menestymisestä rangaista. Päinvastoin, menestymisestä palkitaan. Näissä maissa kannattaa menestyä. Tämä antaa motivaatiota ihmisten yrittää menestyä, ja ulkomaisten huippuosaajien ja yrittäjien muuttamiseen siihen maahan.

Suomi ei todellakaan houkuttele tänne huippuosaajia ja yrittäjiä korkealla verotuksellaan ja menestymisrangaistuksillaan. Päinvastoin, tämä vain karkoittaa itse suomalaisia pois. (Kuinka monta suomalaista on siirtynyt tekemään työtä Amerikan mantereelle? Kuinka suuri muuttovirta on päinvastaiseen suuntaan?) Eli ne vähätkin huippuosaajat mitkä täällä jo on valmiiksi, muuttavat usein pois sellaiseen maahan, joissa heitä ei rangaista siitä, että he menestyvät.

Mutta tämä on taas tätä Suomen valtion rahapolitiikkaa. Kaikki ongelmat ratkaistaan nostamalla verotusta ja keksimällä uusia veroja kaikelle. (Tämä saa joskus jopa täysin naurettavia piirteitä, kuten esimerkiksi aurinkoautojen ylimääräinen verotus, josta on Suomen valtiolle tasan ei yhtään mitään hyötyä, mutta josta on vain ja ainoastaan haittaa minkään vaihtoehtoisia energialähteitä käyttävien autojen menestymiselle.)

Toki seurauksena pienemmästä verotuksesta on se, että julkiset palvelut muuttuvat kalliimmiksi (mikä on sekin sangen yleistä taloudellisesti menestyvissä mahtimaissa). Tämä ei kuitenkaan yleensä ole ongelma, sillä ihmisillä on vastaavasti varaa maksaa niistä palveluista.

Luulisi Suomen hallituksessa olevan ihmisiä, jotka ymmärtävät jotain markkinataloudesta, mutta ilmeisesti näin ei ole. Jopa tällainen täysin maallikko ymmärtää, miksi Suomen talous näivettyy, mutta ei hallitus.


(Takaisin)