(Takaisin)


Keskustelu burkan kieltämisestä

Viime aikoina on paljon keskusteltu siitä, kuinka Ranskassa on pyritty kieltämään burkan käyttö, ja olisiko sama kielto Suomessa aiheellinen.

Yleinen mielipide on, luonnollisesti, että "jokaisen pitää saada pukeutua niin kuin haluaa, ja harrastaa mitä uskontoa ja perinnettä haluaa, ne ovat perusvapauksia". Tämä mielipide kuitenkin missaa pointin täysin, lähtee täysin vääristä lähtökohdista, eikä ymmärrä sen seuraamuksia.

Onko burkan käyttö vapaan tahdon soveltamista?

Ajatus, että burkaa käyttävät naiset tekevät sen täysin omasta vapaasta tahdostaan, ja siksi se pitää luonnollisesti heille sallia, on täysin väärä lähtökohta. Minusta tuntuu, että monet ihmiset lähtevät tahallaan tästä lähtökohdasta vaikka he tiedostavat ettei se aina pidä täysin paikkansa. Ironisinta ja perin kummallista on se, että merkittävä osa näistä ihmisistä ovat radikaaleja äärifeministejä.

Tätä ei nyt edes tarvitsisi erikseen mainita, mutta täysin yleisesti tunnettu fakta on se, ettei burkan käyttö ole lähtöisin naisen omasta itsenäisestä halusta ja muotitietoisuudesta, vaan kyse on uskonnollisesta ja/tai kulttuurillisesta pakosta. Tunnettu fakta on, että useimmissa maissa joissa naisilla on burka-pakko, on sellainen kulttuurillinen käsitys, että burkaan pukeutunut nainen on siveellinen, ja sellainen nainen joka ei ole pukeutunut burkaan on huora. Mikäli nainen ei halua itselleen huoran mainetta, hänen on pakko pukeutua burkaan. Radikaaleimmissa kulttuureissa hänet saatetaan jopa ruoskia tai kivittää muuten, mutta vähintäänkin hän joutuu julkisen häpeän kohteeksi.

Näissä kulttuureissa kyse ei siis ole mistään naisen valinnasta vaan kulttuurin ja/tai uskonnon pakosta. Kun nainen on koko ikänsä kasvanut tällaisessa kulttuurissa, hän saattaa aikuisena väittää pukeutuvansa burkaan omasta tahdostaan, mutta se ei poista sitä tosiseikkaa, ettei hän voisi lakata pukeutumasta jos hän muuttaisi mieltään. Kyse on edelleenkin pakosta.

Kun ihmisiä muuttaa näistä kulttuureista Eurooppaan, eivät he muuta käsityksiään. On täysin yleistä näistä kulttuureista muuttaneiden keskuudessa edelleenkin se käsitys, että burkaan pukeutunut nainen on siveellinen, ja nainen joka ei pukeudu burkaan on huora. Jos siihen kulttuuriin kuuluva nainen haluaa säilyttää kunniansa omiensa keskuudessa, hän on edelleenkin pakotettu pukeutumaan burkaan. Edelleenkään ei voida puhua vapaasta tahdosta ja vapaasta henkilökohtaisesta valinnasta. Kyse on sukulaisten ja kanssaihmisten vahvasta painostuksesta.

Burka ei ole mikään vapaan pukeutumisen ilmentymä, vaan nimenomaan päinvastoin. Se on sen ilmentymä, että nainen ei ole vapaa pukeutumaan miten haluaa. Tämän takia perustelu, että "burkan käyttö pitää sallia koska ihmisillä tulee olla vapaus pukeutua kuten he haluavat" on täysin virheellinen. Se lähtee (usein tahallaan) siitä väärästä lähtökohdasta, että burkaan pukeutuminen olisi naisen oma henkilökohtainen valinta eikä mikään pakko. (Tällainen nainen saattaa kysyttäessä väittää muuta, mutta se ei muuta tosiasioita.)

Siksi onkin sangen outoa, ironista ja peräti surullista, että nimenomaan äärifeministit puolustavat burkan käyttöä. Eikö nimenomaan äärifeministien tulisi pitää naisten puolta ja puolustaa heidän vapauksiaan? Miksi nimenomaan äärifeministit puolustavat naisten pukupakkoa niin kiihkoisasti? Burkan puolustaminen on pakon ja alistamisen puolustamista.

Burkapakon salliminen luo kaksoisstandardeja

Jos yhteiskunta ja hallitus puoltavat tiettyjen kulttuurien burkapakkoa "uskonnollisista syistä", tämä johtaa väistämättä kaksoisstandardeihin, joissa kaikkia ihmisiä ei kohdella lain edessä samalla tavalla.

En ole selvittänyt onko Suomessa asianlaita niin, mutta ainakin useissa muissa Euroopan maissa (mm. Isossa-Britanniassa) on paikkoja, joihin ei yksinkertaisesti saa mennä naama peitettynä niin, että henkilöä ei voi tunnistaa. Monissa maissa jos joku menee esimerkiksi pankkiin naaman peittävä kommandopipo päässä, siitä aiheutuu välittömästi hälytys, ja poliisi pidättää tämän henkilön (ja hän todennäköisesti saa vähintäänkin sakkorangaistuksen). Näin saattaa olla jopa Suomessakin (täälläkään ei pidä mennä leikkimään tulella kun kyse on pankista; on ollut ihan konkreettisia tapauksia joissa tilanne on aiheuttanut hälytyksen ja poliisin väliintulon).

Monissa maissa, erityisesti Isossa-Britanniassa, on monia muitakin paikkoja kuin pankit, joihin ei yksinkertaisesti saa mennä naama peitettynä (monet julkiset paikat, kuten esimerkiksi metroasemat), erityisesti nykypäivänä. Se yleensä johtaa vähintäänkin pidätykseen, ja ehkä jopa sakkorangaistuksiin. Se yksinkertaisesti on kiellettyä turvallisuussyistä, piste.

Paitsi tietenkin jos henkilö on peittänyt naamansa burkalla. Pankkeihin ja muihin julkisiin paikkoihin saa mennä naama peitettynä mikäli peitevaate sattuu olemaan burka. Koska burkan käyttö on yhteiskunnassa suojattua, se syrjäyttää turvallisuuspykälät.

Tämä on kaksoissandardi, jota ei pitäisi olla. Ei vapaassa, perustuslaillisessa, demokraattisessa valtiossa, jossa kaikkien pitäisi olla lain edessä yhdenvertaisia, saa olla erivapauksia ja erityiskohtelua tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Se on syrjintää ja kaikkien länsimaisten perusperiaatteiden vastaista. Erityisesti kun kyseessä on niinkin tärkeä asia kuin yhteiskunnan turvallisuus, ei näissä turvallisuussäädöksissä saisi olla mitään poikkeuslupia joillekin ihmisryhmille vain sen takia, että heidän kulttuuriin sattuu kuulumaan naisten pukupakko.

Lait ja säädökset kuuluu olla samat kaikille. Tällaiset kaksoisstandardit ovat täysin käsittämättömiä.


(Takaisin)