(Takaisin)


Suomalainen internet-sensuuri

Suomen perustuslaissa on seuraavanlainen kohta:

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kun informaatio on laillista, toisin sanoen, se ei ole minkään lain vastaista, kenelläkään ei ole minkäänlaista oikeutta estää ihmisiä saamasta tätä informaatiota. Ei teleoperaattoreilla, ei edes poliisilla.

Esimerkiksi jos jokin teleoperaattori, joka muuten tarjoaa käyttäjilleen koko WWW:n tarjonnan, sensuroisi kaikki esimerkiksi kommunismiin liittyvät sivustot, se olisi laitonta. Jos poliisi menisi ja sanoisi jollekin teleoperaattorille, että heidän pitää alkaa sensuroida kaikki kommunismiin liittyvät sivustot, se olisi laitonta. Kommunismista kirjoittaminen ja siitä lukeminen on täysin laillista, ja näin ollen kenelläkään ei ole oikeutta sensuroida siihen liittyvää informaatiota.

Kommunismi oli luonnollisesti tässä vain esimerkki, eikä sitä ole sensuroitu Suomessa. Sen sijaan poliisin internet-sensuurilistalle on päätynyt useita muita täysin laillisia nettisivuja, jotka sitten useat teleoperaattorit ovat automaattisesti sensuroineet. Muiden muassa eräs internet-sensuuria vahvasti kritisoiva suomalainen sivusto on joutunut tälle listalle. Tämä on perustuslain ja muiden lakien vastaista.

Käytännössä Suomen poliisilla on täysin vapaat kädet päättää, ohi kaikkien tuomioistuinten, mitkä nettisivut ovat laillisia ja mitkä ei, ja operaattorit sensuroivat näitä sivuja, edelleen ilman minkäänlaista oikeuden päätöstä. Jotkut näistä sivuista on laittomasti sensuroitu.

Suomen rikoslain 24. luku 9. pykälä sanoo seuraavaa:

Joka

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kun Suomen poliisi lisää täysin laillisen sivun sensuurilistalleen, he leimaavat tällaisen sivun lapsipornografian levittäjäksi. Jos tämä ei ole millään tavalla totta (kuten se useamman kuin yhden listatun sivun tapauksessa on asianlaita), kyse on kunnianloukkauksesta, sillä lapsipornografian levittäjäksi leimaaminen ei ole mikään pikkujuttu.

Mikä pahinta, mikään taho ei tällä hetkellä valvo Suomen poliisia, että he noudattavat tässä asiassa lakia, eikä poliisille koidu mitään seurauksia lain rikkomisesta. Samaten mikään taho ei valvo teleoperaattoreita, että he noudattavat lakia, vaan he saavat täysin seurauksitta sensuroida ihan mitä tahansa sivuja, mitä Suomen poliisi heille lähettää.

Se, että poliisi saa ilman valvontaa ja tarvitsematta pelätä minkäänlaisia seuraamuksia mielivaltaisesti rikkoa lakia ja ihmisten perusoikeuksia on poliisivaltion yksi piirre. Se, että medianvälittäjät (tässä tapauksessa teleoperaattorit) saavat ilman seuraamuksia sensuroida mielivaltaisesti asiasisältöä on yksi poliisivaltion ja totalitaarisen hallinnon piirre. Se, että poliisi sensuroi sensurointikriittisiä sivustoja on erittäin paljonkin totalitaarisen hallinnon piirre.


(Takaisin)